De kerncentrales

ENGIE Electrabel baat zeven kernreactoren uit: vier in Doel en drie in Tihange met een totaal vermogen van bijna 6 000 MW. Ze tellen 2 000 medewerkers en hun productie is goed voor ongeveer 55% van het elektriciteitsverbruik in België. Ontdek hier nog andere feiten en cijfers en actuele informatie over de twee nucleaire sites.

Tijdens de inspecties van de reactorvaten van kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 werden indicaties waargenomen die aanvullende analyses vereisen door interne en externe experten. In afwachting van de resultaten worden de reactoren niet heropgestart.

De kerncentrales van ENGIE Electrabel voeren een open communicatiebeleid. Gedurende het ganse jaar organiseren ze talrijke communicatie-initiatieven.

Kerncentrales Doel en Tihange hechten een bijzonder belang aan de relaties met hun omgeving. Ze hebben overlegorganen opgericht en informeren hun omwonenden.

Rond kernenergie en kerncentrales heerst vaak nog een sfeer van geheimzinnigheid. ENGIE Electrabel laat u kennis maken met deze wereld. Een bezoek aan centrale Doel of Tihange is alvast een goed vertrekpunt.

Bij de aardbeving en tsunami van maart 2011, werd de centrale van Fukushima zwaar beschadigd. Daarom besloot Europa om alle kerncentrales te onderwerpen aan weerstandstesten.

ENGIE Electrabel voerde een diepgaand en systematisch onderzoek naar alle noodzakelijke voorwaarden verbonden aan een langere termijnuitbating van de kerncentrales van Doel 1&2, en Tihange 1, en onderzocht in het bijzonder de nucleaire veiligheidsaspecten.