De kerncentrales

Electrabel baat zeven kernreactoren uit: vier in Doel en drie in Tihange met een totaal vermogen van bijna 6 000 MW. Ze tellen 2 000 medewerkers en hun productie is goed voor ongeveer 55% van het elektriciteitsverbruik in België. Ontdek hier nog andere feiten en cijfers en actuele informatie over de twee nucleaire sites.

De kerncentrales van Electrabel voeren een open communicatiebeleid. Gedurende het ganse jaar organiseren ze talrijke communicatie-initiatieven.

Kerncentrales Doel en Tihange hechten een bijzonder belang aan de relaties met hun omgeving. Ze hebben overlegorganen opgericht en informeren hun omwonenden.

Rond kernenergie en kerncentrales heerst vaak nog een sfeer van geheimzinnigheid. Electrabel laat u kennis maken met deze wereld. Een bezoek aan centrale Doel of Tihange is alvast een goed vertrekpunt.

Laatste update 17 november 2015

 

Tijdens inspecties in de zomer van 2012 werden waterstofinsluitsels vastgesteld in de wand van de reactorvaten van kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 die grondige analyses vereisten. Op basis van de dossiers ingediend door Electrabel in 2015, heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle op 17 november beslist dat ze in alle veiligheid kunnen opstarten.

Laatste update 31 december 2012

 

Bij de aardbeving en tsunami van maart 2011 in Japan, werd de kerncentrale van Fukushima zwaar beschadigd. Daarop besloot Europa om alle kerncentrales te onderwerpen aan weerstandstesten.

Laatste update 4 juli 2012

 

In het kader van de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1, Doel 2 et Tihange 1, heeft Electrabel een actieplan opgericht waarin alle investeringen en maatregelen opgesomd worden die nodig zijn voor de verlenging van de exploitatieperiode van de centrales met tien jaar, genoemd Long Term Operation (LTO).